Full HAIR - LOGO - לוגו

הצהרת נגישות

המשמעות החשובה של נגישות היא שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, באופן שווה ומכבד המאפשר עצמאות, תוך התייחסות ומענה למגבלות פיזיות וצרכים מיוחדים. לאנשים בעלי מוגבלות יש זכות מלאה לקחת חלק בכל תחומי החיים – החוק לשוויון זכויות מבטיח זאת.

התאמות הנגישות, הן במרחב הפיזי והן במרחב הווירטואלי מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע.

חברת פולהייר רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותיה לאנשים עם מוגבלות.

באתר האינטרנט בוצעו התאמות נגישות כנדרש, על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות

נגישות לשירות) תשע"ג-2013, ת"י 5568 – תקן להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלות ולתקןW3C's

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA

הקליניקה שוכנת בבניין בו יש:

√ מעליות מרווחות – גישה לכסאות גלגלים

√ מעברים מרווחים המאפשרים נגישות לכסאות גלגלים

√ שילוט והכוונה להתמצאות במרחב, המונגשים בגודל ובצבע

√ חניות נכים מסודרות בחניון תת קרקעי עם גישה מהירה – חניית נכים בסמוך למעליות.

 

 

Full Hair Medical center רואים בנושא זה חשיבות עליונה ופועלים כל הזמן לייעל את השירות ולאפשר אותו באופן שווה לכולם.

 

 

 

 

דילוג לתוכן